• info@tunabereket.com
bilişsel davranışlar nelerdir
Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi Ruhsal sorunların kavramsallaştırılmasında ve müdahalesinde düşüncenin yeri ve önemine merkezi bir rol veren Bilişsel Terapi, Aaron T. Beck tarafından 1960’lı yıllarda bilişsel kurama dayalı olarak depresyon tedavisi için geliştirilmiştir.Bilişsel kurama göre insanlar kendilerine, dünyaya, diğer insanlara ve geleceğe yönelik inançlarından dolayı psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar .Bu kuram, duygusal sorunların yaşanan olay, içinde bulunulan ortamla ilgili olabileceği gibi kişinin bilişsel sistemiyle de (algı, tanımlama, anlamlandırma, yorumlama, değerlendirme vb) ilgili olabileceğini ileri sürmektedir 

Psikolojik sorun yaşandığında gözlemlenen ortam ya da durumla ilgisiz ve uygun olmayan duygusal tepkiler göz önüne alındığında bilişsel etkenlerin kişinin yaşamında ne kadar güçlü etkilerinin olduğu anlaşılabilir İnsanların yaşadıkları sorunlar, büyük ölçüde bilişsel yapılarındaki yanlış sayıtlılar (koşullu beklentiler) ve değerlendirmeler sonucunda gerçekliğin çarpıtılmasına bağlıdır .Psikolojik sorun yaşayan kişilerin bilişsel yapıları değerlendirildiğinde, gerçekliğin farklılaşan düzeylerde çarpıtıldığı görülmektedir. Her bir psikolojik sorunu diğerlerinden ayıran belirli bir bilişsel içerik bulunmaktadır. 

BDT’nin odak noktası danışanın düşüncesindeki çarpıtılmış ve ön yargılı inançları anlamak, danışanın kendisine özgü bilişsel şemalarını tanımlamak, 17 duygusal ve davranışçı yöntemleri de kullanarak uyumsuz düşünceleri değiştirmektir.İnsanlar düşüncelerini, gerçek yaşama daha uygun ve daha uyumlu bir biçimde değerlendirmeyi öğrendiklerinde, yaşadıkları sorunlarda düzelme olmaktadır. Bunun için de kişilerin öncelikle duygu, düşünce ve davranışları arasındaki bağlantıları saptanmaya çalışılarak bireyin yaşantılarını daha gerçeğe uygun ve uyumsal biçimde yorumlaması amaçlanır. Sorun doğuran anlamlandırma ve yorumlama biçimlerinin yerine gerçeklikle daha uyumlu ve işlevsel olanları bulmaya ve göstermeye çalışılır (Türkçapar, 2018).

Kaynakça:

Beck, A. T. (1963). Thinking and depression: I. Idiosyncratic content and cognitive distortions. Archives of General Psychiatry, 9(4), 324–333. doi: 10.1001/archpsyc.1963.01720160014002 

Beck, A. T. (1970). Cognitive Therapy: Nature and relation to behavior therapy. Behavior Therapy, 1(2), 184–200. doi: 10.1016/S0005-7894(70)80030-2

Edwards, D. J. A. (1990). Cognitive Therapy and the restructuring of early memories through guided imagery. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 4(1), 33–50. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/ 38415153_Cognitive_therapy_and_the_restructuring_of_early_memories_throug h_guided_imagery/download

Türkçapar, M. H. (2018). Bilişsel Davranışçı Terapi: Temel İlkeler ve Uygulama. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

Leahy, R. L. (2004). Bilişsel Terapi ve Uygulamaları: Tedavi Müdahaleleri için Bir Kılavuz (H. Hacak, M. Macit ve F. Özpilavcı Çev.). İstanbul: Litera Yayıncılık