• info@tunabereket.com
Şema Terapi
Şema Terapi

Şema Terapi

Şema Terapi Modeli Young ve çalışma arkadaşları tarafından geliştirilen “Şema Terapi Modeli” bilişsel-davranışçı, Geştalt, bağlanma, nesne ilişkileri, yapılandırmacı ve psikanalitik kuramlardan gelen unsurları bir araya getiren bütünleyici bir kavramsal modeldir. Tedavisi zor olarak görülen kronik psikolojik bozuklukların iyileşmesi konusunda yeni bir yaklaşım sunan bir psikoterapi kuramı olarak geliştirilmiştir.Özellikle Eksen I bozukluklarının temelinde yatan önemli karakterolojik sorunlar yaşayan bireylerin tedavisi üzerine odaklanmaktadır. Şema Terapi Modeli ön planda olan sorunlu duyguların, çocukluk çağı meselelerinin ve terapötik ilişkinin önemini vurgulamaktadır .Bu bağlamda şema terapi, bireylerin çocukluk döneminde karşılanmamış duygusal ihtiyaçları ve günümüze yansıyan sorunları bütünleyici bir şekilde ele alarak, bu ihtiyaçların terapi ilişkisi içinde karşılanmasına odaklanır. Ebeveyn çocuk ilişkisi sonucunda ortaya çıkan karşılanmamış temel duygusal ihtiyaçlar sebebiyle erken dönem uyum bozucu şemalar oluşmaktadır.

Şema Terapinin Amacı Nedir?

Şema terapide temel duygusal ihtiyaçların karşılanması için uyumlu yolların bulunması amaçlanır Şema terapinin ulaşmayı hedeflediği son nokta şema iyileşmesidir. Bir şema, bir takım anılardan, duygulardan, beden duyumlarından ve bilişlerden oluşmaktadır. Şema iyileşmesi, şemayla ilişkili duyguların yoğunluğunda, şemanın duygusal yüklerinde, beden duyumlarının şiddetinde ve uyumsuz bilişlerde olmak üzere bütün etki alanlarında bir azalma ve iyileşmeyi hedef almaktadır. Şema iyileşmesi ayrıca, danışanların uyumsuz başa çıkma biçimlerini, uyumlu davranış yapılarıyla yer değiştirmeyi öğrenmesi yoluyla davranış değişikliğini de içermektedir. Şema iyileşmesi öncelikle kişinin var olan şema veya şemalarıyla yüzleşmesini gerektirmektedir. Kişinin bu yüzleşme sonrası sistemli bir şekilde şemalarını gözlemlemesi ve her gün şemanın değişimi doğrultusunda çalışması gerekmektedir. Birçok şema, ilişkili anıların ortadan kaldırılamayacak olmasından dolayı tamamen iyileşememekte ancak aktive olma sıklıkları ve aktive olduğu durumlarda açığa çıkan duyguların yoğunluğu azalmakta ve etkisi terapi öncesi duruma oranla daha kısa sürmektedir. Şema iyileşmesi sonucunda kişi, şemasını tetikleyen durumlara daha sağlıklı bir şekilde tepki vermekte, daha sevgi dolu partnerler ve arkadaşlar seçmekte ve kendisine bakış açısı daha olumlu bir hale gelmektedir.

Kaynakça

Arntz, A. ve Jacob, G. (2016). Uygulamada Şema Terapi / Şema Mod Yaklasımına Giriş Rehberi. (G. Soygüt, Çev.) Ankara: Nobel.

Young, J. E., Klosko, J. S. & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide. Guilford Press.