• info@tunabereket.com
Diyalektik Davranış Terapisi
Diyalektik Davranış Terapisi

Diyalektik Davranış Terapisi

Diyalektik Davranış Terapisi, intihar eğilimi yüksek olan ve duygu düzenlemede zorluk yaşayan Sınır (Borderline) Kişilik Bozukluğu (SKB) tedavisi için Marsha Linehan tarafından geliştirilmiştir. SKB için en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Bireysel psikoterapi, beceri eğitimi grubu, telefon koçluğu ve terapist konsültasyon ekibinin bir arada yürütülmesinden oluşur. Bu yaklaşımda, haftalık bireysel terapi 6 seansları, haftalık beceri eğitim grupları ve kriz durumlarını yönetebilmesi için danışana yardımcı olmak için telefon koçluğu ve terapiste destek sağlamak için terapist konsültasyon ekibi temel bileşenlerdir. DDT kabul, değişim ve diyalektik kavramları üzerine temellenmiştir .Diyalektik kavramı zıt fikirlerin bir etkileşimi anlamını taşımaktadır. 

DDT’deki diyalektik kavramı gelişme için gerekli olan kabul ve değişiminin bütünleşmesi anlamına gelir.
 Diyalektik kavramının dayandığı 3 temel prensip vardır. Bunlar “Birbirine bağlılık ve bütünlük prensibi”, “zıtlık prensibi” ve “sürekli değişim prensibidir”. Birbirine bağlılık ve bütünlük prensibinde parçaların ve bütünlerin aralarındaki ilişki sonucunda ortaya çıktıkları ve birbirleri olmadan var olamayacakları anlamına gelmektedir. Zıtlık prensibinde ise var olan her şeyin bir zıttı olduğu vurgulanmaktadır. Sürekli değişim prensibinde ise var olan zıtlıkların bir araya gelmesiyle bir sentez oluşur. Bu sentez de değişimi meydana getirir. Evrendeki her şeyin sürekli bir değişim içinde olduğunu söyler 
DDT’de danışana etkili problem çözme becerileri öğretilir. Danışanların bu becerileri hayata geçirip uygulayabilmeleri için yaşam tarzlarında önemli değişiklikler yapmaları gerekebilir .Davranış analizi, beceri eğitimi, maruz bırakma, bilişsel yapılandırma, didaktik müdahele gibi bilişsel ve davranışçı tekniklerle DDT’de değişim hedeflenir .DDT’de kabul kavramı Zen Budizminden gelen bilinçli farkındalık prensiplerini ve uygulamalarını temel alır. Bilinçli farkındalık bireylerin bulundukları andaki deneyimlerini yargılamadan, müdahale etmeye çalışmadan yalnızca gözlemlemeleri ve bulundukları ana katılmalarıdır. Bilinçli farkındalık aynı zamanda deneyimleri değiştirmeye çalışmadan veya onlara direnmeden kabullenmeyi içerir. 

Kaynakça:
Linehan, M. M. (2015). Dialectical Behavior Therapy Skills Training Manual, (2nd ed.). New York, Guilford Press.
Van Dijk, S. (2012). Dbt made simple: a step by step guide to dialectical behavior therapy. Oakland: New Harbinger.
Linehan, M. M. (1993b). Skills training manual for treating borderline personality disorder. New York: Guilford Press
Linehan, M.M., & Wilks, C. R. (2005). The course and evolution dialectical behavior therapy. American Journal of Psychotheraphy, 69, 97-110. doi: 10.1176/appi.psychotherapy.2015.69.2.97
Swenson, C. R. (2016). Dbt principles in action: acceptance, change and dialectics. New York: Guildford Press.
Chapman, A. L. (2006). Dialectical behaviour therapy: current indications and unique elements. Psychiatry (Edgmont), 3(9), 62-68.